สนับสนุนการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของเว็บไซต์ มหานครข่าว news-town.com เป็นไปอย่างยั่งยืน ทางทีมงานเสนอแนวทางให้ท่านสามารถร่วมซื้อโฆษณาสนับสนุนกิจกรรม โดยโอนเงินมาที่

บัญชีของ เว็บไซต์ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศูนย์อบรม วิจัยพัฒนา นักข่าวอาชญากรรม

เลขที่ 142-224657-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามอินทรา กม.10

กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคาร : ใคร่ขอความกรุณานำสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน
ส่งกลับมาที่ news_town@yahoo.com เพื่อออกใบเสร็จ ให้กับท่านต่อไป