สนับสนุนการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของเว็บไซต์ มหานครข่าว news-town.com เป็นไปอย่างยั่งยืน ทางทีมงานเสนอแนวทางให้ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศูนย์อบรม วิจัย พัฒนา นักข่าวอาชญากรรม

เลขที่บัญชี 142-224657-1

ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารามอินทรา กม.10

กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคาร: ใคร่ขอความกรุณาผู้บริจาคนำสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – ที่อยู และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน
ส่งกลับมาที่ news_town@yahoo.com เพื่อออกใบเสร็จ ให้กับท่านต่อไป