คุณเฟร พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์

**มหานคร ออน บันเทิง** วันนี้หยกมีอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่ดีมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ บุคคลท่านนี้เป็น Celeb แว่นฟ้า ที่วงการบันเทิงรู้จักกันอย่างดีค่ะ   คุณเฟร พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์ อายุ 39 ปี ย่างเข้าเลข 4 แล้ว (แต่ยังดูเด็กมากค่ะขอบอก) งานหลักที่คุณเฟรทำ

Continue reading »

บางเสด็จสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา

อ่างทอง สีสันชาวบางเสด็จร่วมกับไปรษณีย์ไทยสืบทอดประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาชาวบ้านและนักเรียนร่วมขบวนกว่าพันคน ชาวตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดสระแก้วและวัดท่าสุทธาวาส โดยมีชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จำนวนกว่า 750 คน ร่วมขบวนแห่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง ด้าน นาย สมัย แจ้งศิลป์

Continue reading »

จิตอาสา ปลูกต้นไม้ 

จิตอาสา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกต้นไม้   วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายอลงกรณ์ วรรณคำ นายอำเภอนาตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,นายก อปท.,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

Continue reading »

รับมือข่าวลวง ข่าวปลอม

ภาคี 8 องค์กร วิชาชีพ วิชาการ จัดเวทีนานาชาติ รับมือข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ถอดบทเรียนไต้หวัน เวทีความเห็นบ่ายเรื่องนโยบายสาธารณะ เสนอมีองค์กรอิสระสร้างช่องทางตรวจสอบข่าวสารบนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เน้นรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงง่าย รัฐต้องหนุนเพื่อสร้างการตื่นรู้ในสังคม งาน International Conference

Continue reading »

เรียนรู้และหาวิธีตรวจสอบข่าวลวง

ภาคี 8 องค์กร วิชาชีพ วิชาการ จัดเวทีนานาชาติ เรียนรู้และหาวิธีตรวจสอบข่าวลวง สื่อฟิลิปินส์เผยข่าวลวงออนไลน์ในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเมือง วิธีการป้องกันคือผู้รับสารต้องมีความรู้ในเรื่องของข่าวลวง ขณะที่สื่อรอยเตอร์เผยการมีเครือข่ายมากมายในจุดต่างๆ ทั่วโลกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือรูปภาพได้ว่าข้อมูลหรือรูปภาพที่ได้มานั้นเป็นเรื่องลวงหรือจริง ด้านสื่อไทยชัวร์ก่อนแชร์ชี้ว่ากุญแจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคือเด็กและเยาวชนแต่ความท้าทายในปัจจุบันคือประชาชนไม่สนใจว่าที่ตนแชร์ไปนั้นใช่ข่าวจริงหรือไม่ หากตนมีความพอใจ ชอบใจ ก็พร้อมที่จะแชร์ต่อ ขณะที่นักวิชาการสื่อไทยระบุว่าผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงมากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาบางแง่มุมพบว่า เด็กรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่รู้ไม่เท่าทันสื่อมากที่สุด ภาคี 8

Continue reading »

ห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานฝ่ายฆารวาสเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ ณ.วัดพรสวรรค์ ต.หนองบ่อ  

Continue reading »

หนูทำได้ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นางโสภา วงษ์นาคเพ็ขร์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น …หนูทำได้ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น ควรทำการปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุโดยอาจทำได้ในทันที หรือระหว่างการนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ ก่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาล โดยมีคุณหมอที่เป็นวิทยากร

Continue reading »

เกษตรพังงาโปรโมทกินผลไม้

พังงา – เกษตรพังงาโปรโมทกินผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าเกษตรคุณภาพรองรับการท่องเที่ยว ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าเกษตรคุณภาพรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วม ซึ่งมีการร่วมเสวนาเรื่อง “แนวคิดในการผลักดัน สนับสนุนเกษตรกรให้ผลิตผลไม้ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค”และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้

Continue reading »

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชรื ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์   ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด 3 เดือน เป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง และเป็นการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในกิจกรรมนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มาร่วมแห่เทียน ถวายให้

Continue reading »

แห่เทียนพรรษารับบริจาคขยะแทนเงิน

แปลก ร.ร.วัดทุ่งคอกแห่เทียนพรรษารับบริจาคขยะแทนเงิน วันที่ 15. กรกฎาคม. 2562. โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และปลูกฝังการดูแลขยะเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน นางอารี. พวงวรินทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ). กล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครองและประชาชนในเขตบริการ ร่วมกันแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยบอกบุญแก่ชุมชนชาวตลาดทุ่งคอก. ให้ร่วมกันนำขยะรีไซเคิล มาร่วมบริจาค ทำบุญ

Continue reading »