ปลายทางชีวิต

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่านอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษนายประยงค์ เอี่ยมสอาด คุณพ่อของคุณเมฆิณทร์ เอี่ยมสอาด เลขาท่านอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาปฏิรูปประเทศคนที่ 1

Continue reading »

อุตสาหกรรมสีเขียว

คุณเจน นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ  ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  นำเสนอความคิดเห็นในการเสวนา “แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว…พร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”   ซึ่งภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย ประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง 

Continue reading »

พัฒนาสุขาภิบาล

นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ Clean and Green ตามโครงการการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Clean and Green) โดยมีการลงนามให้ความร่วมมือ 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตบางแค ผู้แทนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Continue reading »

สวนปลอดภัย

เมื่อเร็วนี้ พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ห้วยขวาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตดินแดง ลงพื้นที่บริเวณริมถนนรัชดาฯ ,ตลาดห้วยขวาง ,สนามกีฬาห้วยขวาง และแฟลตการเคหะห้วยขวางเพื่อสร้าง การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัย ลดปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน และคนวิกลจริต และเพื่อสงเคราะห์ให้เสริมอาชีพให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพไม่เป็นภาระของสังคม พ.ต.อ.กัมพล เผยว่า

Continue reading »

คนไทยใจบุญ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 คุณกิตติคุณ  โล่ห์งาม และคณะลูกศิษย์หลวงปู่ฤาษีนารายณ์พร้อมผู้ใจบุญ จ.ปทุมธานีได้ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 ตามแนวชายแดน จ.สุรินทร์    โดยทำพิธีมอบ บ้านให้นายสุนันท์  แสงกล้า

Continue reading »

ไทยอยู่ตรงไหนใน 4.0

ที่สถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ บรรยายในการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่น 2 ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านดุลอำนาจเศรษฐกิจโลก” ว่ามิติด้านความมั่นคง แต่ก่อนสมัยโบราณเป็นยุคล่าอาณานิคม จากนั้นเข้าสู่ยุคสงครามเย็นซึ่งแบ่งเป็นสองขั้ว คอมมิวนิสต์ กับโลกเสรี  ปัจจุบันยุคดิจิตอลแทบไม่เหลือประเทศคอมมิวนิสต์แล้ว แต่กลายเป็นกระแสต่อต้านตะวันตกแทน อย่างเหตุการณ์911  และ IS

Continue reading »

เทคโนโลยีสยามตอบโจทย์

“เทคโนโลยีโลจิสติกส์” STC ตอบโจทย์ตลาดที่สุดในยุค 2017 การเติบโตของโลจิสติกส์ภายใต้นโยบายของภาครัฐบาล ทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องโลจิสติกส์ ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์มีปริมาณมากขึ้น สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงหันมาเปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่ที่ผ่านมาหลักสูตรโลจิสติกส์ที่เปิดยังไม่สามารถตอบรับกับความต้องการตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เห็นความสำคัญของการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้ปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหม่ โดยได้เชิญ คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิติศักดิ์และคณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน

Continue reading »

กุดสระแก้วเกมส์

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อความรักความสามัคคีในหมู่เหล่า ให้สุขภาพแข็งแรง และเพื่อความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ทั้งนี้มีนางสาวณภาพร ณรงค์ชัย ชาวจังหวัดนครราชสีมา

Continue reading »

นักประชาสัมพันธ์ดี

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

Continue reading »

กฎหมายแรงงานสื่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดโครงการ ”อบรมกฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน” ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม.

Continue reading »