ทำดีเพื่อประชาชน

วันที่ 6 ก.ย. 60. ร.ต.ท.ราชันย์  ชมสุวรรณ รอง สว.จร.สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน พร้อมอาสา ซ่อมแซมถนนโดยได้รับบริจาคยางมะตอยจำนวน 20 ถุงจากผู้ใหญ่ใจบุญ ช่วยกันนำยางมะตอยมาซ่อมแซมที่แยกอาร์เจ็ด ใกล้ R.C.A. ที่มีหลุมบ่อจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุบ่อย เพื่อประชาชนผู้ใช้ทางได้สะดวก ปลอดภัยขึ้น    

Continue reading »

ต่อลมหายใจ

วันที่ 4 ก.ย.60 นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 รับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท จากนายพิรม ชาวโพธิ์สระ ประธานชมรมพระเครื่องสองพี่น้อง และนายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล

Continue reading »

วัดไหล่หิน

วัดเสลารัตนปัพพะตาราม  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดไหล่หิน หรือ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน และในบางครั้งชาวบ้านรุ่นก่อนๆ เรียกว่า วัดป่าหิน หรือ วัดม่อนหินแก้ว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ ดร.ฮันส์ เพนธ์ ได้พบคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดของวัด ระบุจุลศักราช 833

Continue reading »

มีงานมีเงินมีวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ กับการสร้างชุดความคิดใหม่ให้เด็กกลุ่มหนึ่ง จากเดิม มีวุฒิการศึกษา –》 มีงานทำ –》 มีเงินใช้ เปลี่ยนเป็น มีงานทำ –》 มีเงินใช้ –》 มีวุฒิการศึกษา    สำหรับโมเดล (model)

Continue reading »

ซีพีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ในฐานะเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Continue reading »

ทำไมเยาวชนก่อเหตุสลดขึ้นข่าวหน้า 1

เดือน มิ.ย.60 ที่สำนักงานวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ ​ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ร่วมกับนางทิชา ณ นคร (ป้ามล) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาเรื่องกะเทาะเปลือกถึงแก่น

Continue reading »

เทศกาลไหว้พระธาตุ

นายอภิชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนมเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนครพนม และนายไฟจิตร ศรีวรขาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครพนม ร่วมกันเปิดงานเทศกาล มหัศจรรย์ เส้นทางบุญไหว้พระธาตุ 7 วัน 8 พระธาตุ ที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมเมื่อเร็วๆนี้  

Continue reading »

พระปกเกล้าแก้ปัญหาสังคม

สถาบันพระปกเกล้า ชูผลการดำเนินการของสถาบันพระปกเกล้าปีที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต หวังสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมนำทาง ช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสังคม วันที่ 26 ส.ค.60 ที่ห้องราชดำเนินโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม. รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวในงาน พบปะเครือข่ายสื่อสารมวลชนสถาบันพระปกเกล้า ถึง “ทิศทางการดำเนินการของสถาบันพระปกเกล้าปีที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานในอนาคต”

Continue reading »

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเปิดอาคาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ( อาคารสัญลักษณ์รูปเรือ ) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นมงคลฤกษ์ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560   โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานการรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

Continue reading »

ติวSMEขอ อย.

ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดหลักสูตรสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจ sme ทั้งที่มีโรงงานแล้วและยังไม่มีโรงงาน รวมทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อย เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต หลักสูตรนี้สอน *การออกแบบพื้นที่โรงงานผลิตอาหารที่ได้ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง *การจัดเตรียมและทำเอกสารการ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. วิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงงานผลิตอาหาร

Continue reading »