ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม

    รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนในโครงการ “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม” รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา   วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางวิรา

Continue reading »

บวงสรวงงาน ‘ 25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)’

ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร   ศาตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานประกอบพิธี บวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจาปี 2563” พร้อมด้วย ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ฯ

Continue reading »

หนังหน้าไฟ

    เวลามีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล เครื่องมือแรกที่รัฐบาลใช้คือตำรวจ ตำรวจใหญ่ก็จะสั่งการลงไปจนถึงตำรวจน้อยเพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติ รัฐบาลสั่งมาอย่างไร ก็จะต้องทำอย่างนั้น ถ้าไม่ทำตำรวจใหญ่ก็จะอยู่ไม่ได้ ตำรวจใหญ่จึงไล่บี้ไล่บดตำรวจน้อยให้ทำ ตำรวจน้อยก็ทำ ทำ ทำ โดยไม่กล้าที่จะสอบถามว่าทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร แค่ถ่ายรูปร่วมกับผู้ชุมนุม ยังโดนส่งกลับ ตั้งกรรมการสอบสวน จนตำรวจน้อยคนนั้นต้องประกาศลาออก   การชุมนุมครั้งนี้

Continue reading »

อัยการสูงสุดเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงิ้ี่

    นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “อัยการจังหวัด” มีหน่วยงานอื่น เช่น ปปง. กรมการปกครอง กสทช. กรมบัญชีกลาง อีก 12 หน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย มีนายปรเมศวร์อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการไปร่วมงานที่ โรงแรมดิเอมเมอเรล    

Continue reading »

พ่อเมืองสุพรรณบุรี ร่วมสร้างขวัญกำลังใจ เยี่ยมผู้สูงอายุ เกิน 100 ปี

จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง   ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี

Continue reading »

สุพรรณบุรี ผู้ว่าฯพาแต่งไทยไปวัด

พุทธศาสนิกชนสุพรรณบุรีจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม ผู้ว่าฯพาแต่งไทยไปวัด เนื่องในวันธรรมสวนะ   วันนี้(30 พ.ย.63) บรรยากาศที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านกรวด ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พุทธศาสนิกชนสุพรรณบุรีจำนวนมาก แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยสดงดงามร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน ในกิจกรรม ผู้ว่าฯพาแต่งไทยไปวัด เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี  

Continue reading »

มณฑลทหารบกที่ 17 บูรณาการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.มทบ.17 สั่งการให้ ชุด ชป.จว.ส.พ.(มทบ.17) ร่วมกับ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี(กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่ช่างจาก อบต.สาลี และประชาชนผู้มีจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือ นางละเอียด เจริญผล อายุ 73

Continue reading »

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน

[หน่วยแพทย์เคลื่อนที่] สมทบทีมสังคมสงเคราะห์ ออกบริการผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน   วันนี้ (30 พฤศจิกายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา แจกแว่นสายตา

Continue reading »

เจริญพร ญาติโยม

***มหานครข่าว​ สายบุญ*** วันนี้ 30​ พ.ย.2563​ วันพระ ขอเจริญพร. ด้วความสำนึก.ระลึกถึงพระคุณ.และน้ำใจ.ความมีเมตตากรุณา.ที่ท่านผู้ใจบุญใจกุศล.ได้เคยให้การสนับสนุนการดำรงวิถีสมณะ.ของอาตมา.พระอนุรักษ์ โชติวํโส (เดชานุวัติ) ซึ่งได้ปฎิบัติศาสนกิจตามวิถีสมณะ.อย่างสม่ำเสมอ.มีการสวดมนต์.รักษาศีล.ฟังธรรม.ปฎิบัติสมาธิภาวนา.บริจาคทาน.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส.ช่วยเสริมสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์.ตลอดจนการขออโหสิกรรม.แผ่อุทิศบุญกุศลฯ เป็นต้น. ด้วยความสำนึก.ระลึกถึงพระคุณ.ความมีเมตตากรุณาและน้ำใจของท่านเสมอ.ไม่เคยลืม. จึงขออนุญาตนำบุญกุศลมาฝากท่าน.ผู้มีพระคุณ.ด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาฯ   โดยเฉพาะในช่วงนี้. อาตมา.พระอนุรักษ์ โชติวํโส (เดชานุวัติ).. ได้เร่งการปฎิบัติสมาธิจิตตภาวนาให้ก้าวหน้า.

Continue reading »

เลย์ สนับสนุน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

เลย์ สนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 8 “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย”   กรุงเทพฯ – บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” นำโดย นาย สุดิปโต โมซุมดา (กลางขวา)

Continue reading »