ภาพอุ่นไอรัก ทีมงานมหานครข่าว

เก็บภาพประทับใจไม่รู้ลืม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยทีมงานมหานครข่าว  ายศิระ เพชรกุลวรากร(นายแบบ พิธีกร) และ นางนงนุช สอนสติ และ ปริ้นเตอร์ ณัฐนรี ได้ร่วมแต่งตัวชุดไทยพรวน กับ มาดามลั่นทมขาว นักเลงนุ่งซิ่น ถิ่นไทย กับสาวๆกลุ่มเพชรบุรี  // คำประกาศ

Continue reading »

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์จัดสุดยิ่งใหญ่ อลังการกับ 6 ฉากการแสดง เชิดชูช้างไทยปกป้องกอบกู้บ้านเมืองและเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  พร้อมจัดโต๊ะจีนความยาว 200 เมตร เลี้ยงอาหารช้างกว่า 100 เชือก   วันที่ 13 มี.ค.61 ที่บริเวณลานแสดงช้าง ในโครงการอีเลฟเฟ้นท์เวิลด์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ภายในศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง

Continue reading »

ทำจริง ถ่ายทอด ยอมรับ

นิสิตจากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เห็นแนวการคิด และกระบวนการพัฒนาของไร่สุขพ่วง ทั้งการพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างควมสำเร็จ และ การขยายผลความสำเร็จไปสู่การถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่น จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ   // คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์   เรียบเรียง :

Continue reading »

ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

จังหวัดแพร่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ มอบให้นายนิกร ยะกะจาย ป้องกันจังหวัดแพร่ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2561 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4 ต.ป่าแดง

Continue reading »

ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี” เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่13 มี.ค. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญญบูรี ดร.พินิจ บุญเลิศ

Continue reading »

กาชาดสุพรรณฯทม.สองพี่น้องช่วยเหลือเหยื่อเพลิงไหม้

กาชาดสุพรรณฯเทศบาลเมืองสองพี่น้องช่วยเหลือบ้านเพลิงไหม้ เร็วๆนี้ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะ และ นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเบื้องต้น ให้แก่นายวินัย เดชรุ่ง ราษฎรผู้ประประสบอัคคีภัย ชุมชนคลองมะดัน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี    

Continue reading »

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาชุมชนฯ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนฯ เขตหลักสี่ ร่วมกับ นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ผลการประชุมดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมเขตหลักสี่ ที่เกิดจากน้ำฝนเพราะอีกสามเดือนก็จะถึงฤดูฝน การขุดลอกคลองจึงจำเป็นอย่างยิ่ง การขุดลอกคลอง ได้ดำเนินการมาตลอดปี พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ต่ำก็เตรียมเครื่องสูบน้ำลงแก้มลิงที่ได้สำรวจไว้ ชุมนุมต่างๆประสงค์จะให้ความร่วมมือ โดยชุมชนใดที่มีบ่อพักน้ำจะทำการขุดลอกเพื่อทำเป็นแก้มลิง โดยการสนับสนุนของเขตจะให้การสนับสนุนในการขุดลอก  ในที่ประชุมเขตจะทำการสำรวจบ่อพักเพื่อใช้เป็นแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำออกจากชุมชนหรือทางสาธารณะไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

Continue reading »

ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษา ปนป. รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมนำเสนอผลโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) จัดกิจกรรมนำเสนอผลโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากหลายภาคส่วน อาทิ

Continue reading »

สุดคึกคัก นายจ้างแห่พาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

สุดคึกคัก นายจ้างแห่พาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ( One Stop Service)ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เป็นศูนย์เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว อยู่ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว่า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(one stop service : oss)

Continue reading »

ยกระดับการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา

Fix it Center เทคนิคสุรินทร์ ลงพื้นที่บริการชุมชนเชิงรุก ยกระดับต่อยอดการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา และให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ วันที่ 11 มี.ค.61 ที่เคหะชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์  นายพรพจน์ บัญฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Continue reading »