เกี่ยวกับเรา

มหานครข่าว news-town.com  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เป็นเว็บไซต์ ของสำนักนวัตกรรมการสื่อสาร กลุ่มงานสื่อสร้างสรรค์สังคม ศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา(Research and Development ReportersTraining Center) สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสรรสร้างสังคม ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรองรับเครือข่ายนักข่าวป้ายแดง นักข่าวประชาชน นักสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอ ข่าว ภาพ บทความ งานวิจัย ที่มีสาระ สร้างสรรค์สังคม สมดังปรัชญา “อยู่อย่างมีเกียรติ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นที่พึ่งของสังคม”