วปส.2

ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 30 มิ.ย. รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่น 2 (วปส.2) โดยมีสื่อสารมวลชน ทั้งจากส่วนกลาง อย่าง นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นักข่าวเครือเนชั่น ทีวี ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9 อสมท. ช่องไบร์ท ทีวี ช่อง TNN ผู้ผลิตข่าวเว็บไซต์ ผู้ผลิตสื่อ ผอ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด นักจัดรายการวิทยุ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ รวม 45 คน เข้าอบรมระยะเวลา 2 เดือน
รศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวในพิธิเปิดว่า สื่อมีสำคัญจ่อสังคม ในด้านความคิดที่ถูกต้อง จากการศึกษาความขัดแย้งทางการเมืองในหลายๆครั้งที่ผ่านมาพบว่า บทบาทสื่อมีการเร่งปฏิกริยาความขัดแย้งให้เร็ว และขยายวงกว้างได้มาก ทางสถาบันพระปกเกล้า จึงจัดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถวิเคราะห์ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมไทย
รศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวอีกว่า สื่อมวลชนควรทำหน้าที่อย่างถูกต้องเสนอความเท็จจริงในเชิงหลักการ ขยายปรากฏการณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่เดิมสื่อมวลชนจัดเป็นฐานันดร 4 เป็นชนชั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว บทบาทสื่อควรเป็นผู้ประสานงานในสังคม สร้างความเข้าใจคนในสังคมว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ผิด โดยกรรมการหลักสูตรมาจากสื่อมวลชน เองด้วย เพื่อมาช่วยกันจัดระบบความคิดร่วมกัน

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*