ปฏิรูปตำรวจ:Bottom Up

วันที่ 4 ส.ค.60 ที่สโมสรตำรวจ บางเขน  มีการเสวนาเรื่องปฏิรูปตำรวจ: Bottom Up  (ล่างขึ้นบน) จัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปตำรวจ โดยมี พลอากาศเอก อิทธิพร  ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ปาฐกถาความตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นกระบวนรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปตำรวจจะแบ่งในประเด็นเริ่มต้นด้วยการรับฟังความคิดเห็นข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกด้วยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรต้องการให้ตำรวจไปอยู่ตรงไหน ตำรวจในฝันของประชาชน เพื่อส่งให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจพิจารณาต่อไป

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)ปาฐกถาความตอนหนึ่งว่า ขั้นตอน ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้มี 2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คือ 1.คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 2.คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หรือปฏิรูปตำรวจนั่นเอง นั่นหมายความว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของการปฏิรูปตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นการปูนบำเหน็จความชอบ การหาตำรวจในฝัน ในอีก 20 ปีข้างหน้าไทยแลนด์ 4.0 ทั้งหมดเพื่อการพัฒนาเพราะเราติดกับดักการไม่พัฒนามานาน ถึงแม้ประเทศไทยเราจะมีจุดแข็งหลายด้าน อย่างการเกษตร อาหาร แต่เรากลับไม่พัฒนาเพราะอะไร คู่แข่งของเราทิ้งห่างไปมาก การปฏิรูปต้องไปพร้อมกันทั้งการเมือง สื่อมวลชน ตำรวจ จะทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ นั่นหมายถึงเราต้องพัฒนาคน จิตวิญญาณของคนของตำรวจ เริ่มที่ปฏิรูปโรงพักให้ประชาชนได้ประโยชน์ จิตวิญญาณตำรวจต้องปฏิรูปตัวเองทันที ไม่ต้องให้ใครมาสั่ง ไม่ใช่รอกระดาษประกาศปฏิรูป

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า เป้าหมาย ตำรวจในฝัน คือ “ตำรวจประชารัฐ” เพราะหากปัญหาอาชญากรรมเกิดเยอะ ก็ต้องย้อนกลับมาที่รัฐบาลที่ตำรวจ ประชาชนก็จะไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ไม่เชื่อมั่นตำรวจ ตำรวจต้องมีจิตวิญญาณ แม้กระทั้งทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ อย่างตำรวจปลูกต้นไม้ การทำงานกับเครือข่าย เช่น กต.ตร. การวิเคราะห์เป็นสถิติ ผลงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดงบประมาณ การแต่งตั้ง รวมทั้งใช้โครงข่ายดิจิตอล เชื่อมโยง อย่าง ตม.  ทั้งนี้ตำรวจในฝันไม่ใช่ใคร ไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่ตัวท่านเอง

โดยงานเสวนามีวิทยากรที่ร่วมแสดงความคิดเห็นระดับผู้ปฏิบัติงานหลายท่าน อาทิ  พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ตรวจราชการ 9 สำนักงานเจราตำรวจโดย พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ให้ความคิดเห็นว่าการปฏิรูปตำรวจส่วนหนึ่งต้องชัดเจนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย เพื่อขวัญกำลังใจ เขาจะได้เตรียมการทำงาน หากไม่ชัดเจน เขาก็ไม่มีขวัญกำลังใจ  โดยเครื่องมือที่จะบอกว่าใครมีผลงาน ใครมีคุณสมบัติ คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีสมุดผลงานติดตัวไว้เลยตั้งแต่เริ่มทำงานต้องผ่านงาน มีผลงาน มีประสบการณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งเขา แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับการแต่งตั้ง โดนเด็กเส้นข้ามหัว แบบนี้คนก็ไม่มีขวัญกำลังใจ

//

เรียบเรียง : ทีมข่าวอาชญากรรม news-town.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *