ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 37

เขตลาดพร้าวของบประมาณปรับปรุงซอยนาคนิวาส 37 แก้น้ำท่วม และเชื่อมทางลัดออกถนนสายหลัก

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร เป็นประธาน น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายร่วมประชุมพิจารณางบประมาณ ฯ ปี 2561 และลงพื้นที่ตรวจสภาพซอยนาคนิวาส37 ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างมานานแล้ว ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ฝนตกมีน้ำท่วมขัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้จำนวนมาก เขตลาดพร้าวได้ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซอย สร้างผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง 8 ม ยาว 988 ม. ทำท่อระบายน้ำ บ่อพัก ท่อลอด รางวี  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเชื่อมเส้นทางลัด ไปออกถนนสายหลักที่ ถ.นาคนิวาส ถ.โชคชัย 4  ถ.เสนานิคม    ถ.ประเสริฐมนูกิจ    ถ.เกษตรนวมินทร์ ฯ ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น…

//

เรียบเรียง : ทีมข่าวจราจร news-town.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *