เสวนาบทบาทสื่อ

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนไทย” ในยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่ จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

โดยวิทยากร ประกอบด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

นายพิภพ พานิชภักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป

ดำเนินรายการโดย ผกามาศ สหดิฎฐกุล

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5 ฝั่งห้องเรียน (อาคารจอดรถ) สถาบันพระปกเกล้า

 

//

เรียบเรียง : ทีมข่าวการศึกษา news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *