ป่อเต็กตึ๊งพึ่งได้

วันที่ 5 ส.ค.2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อ.เมืองจ.สกลนคร นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/รองเหรัญญิก คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หน.ผ.หน่วยแพทย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 700ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

 

พร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยในการตรวจรักษาพร้อมจ่ายยาฟรี ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีคุณฮุย แต้ศิริเวชช์  ประธานกิตติมศักดิ์เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีแจกจ่ายในครั้งนี้. โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหารฯ พนักงานฯ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ

 

//

ที่มา : สื่อสารองค์กร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ สายด่วน1418

เรียบเรียง : ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม มหานครข่าว news-town.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *