เปิดบ้านเทคโนโลยี

สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จัดงาน OPEN HOUSE “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4”

 

 

 

 

มีกิจกรรม แนะหลักสูตรที่เปิดสอน สาธิตการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การแปรรูปขนมอบจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

//

เรียบเรียง : ทีมข่าวการศึกษา มหานครข่าว news-town.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *