ขอความร่วมมือภาคประชาชน

คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนฯ สภากรุงเทพมหานครหลักสี่  นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจงานการพัฒนาคลองในเขตหลักสี่ คูคลองที่พัฒนาแล้ว ที่ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลไม่ให้มีผักตบชวาและวัชพืช เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายโดยเน้นภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับคลองที่ต้องดูเป็นอย่างต่อเนื่องคือคลองหลักสี่เนื่องจากต้องรับรับน้ำฝนปกติแล้วยังต้องรับน้ำจากท่าอากาศยานที่ผันออกมาจำนวนมากลงคลองหลักสี่เพื่อส่งน้ำไปสองทางคือคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวระยะคลองหลักสี่ประมาณ 800 เมตร ต้องดูแลคลอง หากตื้นเขินและมีผักตบชวาและวัชพืชมากจะเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำหากน้ำมามากอาจล้นท่วมชุมชนตลอดแนวได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ก็ดูแลอย่างต่อเนื่องแต่อยากให้ชุมชน ภาคประชาชนที่เป็นชุมชนริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลให้การสนับสนุน สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตอีกทางหนึ่ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของคลองหลักสี่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารน้ำโดยรวม

 

//

 

เรียบเรียง : ทีมข่าว มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *