สืบสานความเป็นพลเมือง

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560” ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th

*วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนเท่านั้น) เพื่อแสดงทัศนะของท่าน

โดยกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

*ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

 

ส่งเอกสารได้ที่

คุณวรรัตน์ ชัยชนะ

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

(อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

//

ที่มา : www.kpi.ac.th

เรียบเรียง : ทีมข่าวการเมือง  มหานครข่าว news-town.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *