สื่อมวลชนภาคสนามช่วยเพื่อน

นายศุภโชค โอภาสะคุณ ประธานชมรมสื่อมวลชนภาคสนาม นายพลภฤต เรืองจรัส ที่ปรึกษาฯ นายดิษฐพงษ์ ทองชิว เลขาชมรม เป็นตัวแทนมอบเงินจากการจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล เพื่อเป็นทุนการรักษาโรคมะเร็ง ขั้นที่ 4 รวมเป็นเงิน 200,110 บาท หักค่าใช้จ่าย 26,050 บาท คงเหลือ 174,420บาท ได้มอบให้ นายสุทิน โพธิวงศ์  ช่างภาพ สถานีโทรทัศชน์ช่อง 8 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.หัวเฉียว โดยมีมอบเงิน

 

ขณะเดียวกันนาย สุทิน ได้มอบเงินให้ชมรมจำนวน  10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในชมรมต่อไป

//

 

เรียบเรียง : ทีมข่าวอาชญากรรม  มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *