สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

นายสามารถ ภิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา นำอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ลงเรือประมงพื้นบ้าน ที่ท่าเรือบ้านใต้ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา เพื่อ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาพยาบาล พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุที่พิการไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ด้วยตัวเอง  ที่โรงเรียนบ้านเกาะหมากน้อย ม. 4 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา โดยมี ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพังงา ร่วมออกหน่วยกว่า 30 นาย

 

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์  กล่าวว่า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้อนุมัติให้จังหวัดพังงา ดำเนินงานตามแผนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดให้ออกปฏิบัติงานครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านเกาะหมากน้อย ม. 4 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา และที่บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  และจะออกหน่วยเดือนละ 1 ครั้งสลับกันไปในทุกอำเภอ   สำหรับบ้านเกาะหมากน้อยเป็นหมู่บ้านมุสลิมที่อยู่ในทะเลอ่าวพังงามีประชากรประมาณ 1,300 คน มีรพ.สต. 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ 2 คน ต้องใช้เรือเท่านั้นในการโดยสาร ไปมาหาสู่กับแผ่นดินใหญ่ ทำให้มีความยากลำบากในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการกว่า 100 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคผิวหนัง และด้านทันตกรรม ในส่วนของผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านนั้นทาง สสจ.พังงาจะประสานและส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลพังงา และในอนาคตทาง สสจ.พังงา จะผลักดันให้มีหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบเขตบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

 

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

เรียบเรียง : ทีมข่าว มหานครข่าว news-town.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *