สื่อมวลชนสัญจร จังหวัดเชียงราย

การขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากสู่ชุมชนพลเมืองเข้มแข็งในวันนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย นำทีมโดยนายวิทวัส ชัยภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.เชียงราย

 

 

 

โดยคณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายในประเด็น “สถาบันพระปกเกล้า สู่การขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากด้วยเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” โดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนสู่การบูรณาการจังหวัดเชียงราย  โดย ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง

จากนั้นลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่าย  ภาคประชาชนสู่การบูรณาการจังหวัดเชียงราย ณ วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย เครือข่ายที่เข้าร่วมนำเสนอโดย พระครูปิยะวรรณพิพัฒน์  วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย และเดินทางไปยังวัดร่องขุนเพื่อรับฟังแนวคิดดีๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในจังหวัดเชียงราย จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์  อีกทั้งได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อรับนำข้อคิดดีๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

 

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

ที่มา :  ภาพ – ข่าว ศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

 

เรียบเรียง : ทีมข่าวการเมือง มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *