เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

 

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งมอบโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ปีที่ 28 แก่ 70 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี บ้านเสรีราษฎร์ จ.ตาก รวมแล้วได้มอบ พันธุ์ไก่ไข่ 11,000 ตัว และอาหารสัตว์จำนวน 440,000 กิโลกรัม

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ได้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โดย 28 ปีที่ผ่านมาเราส่งมอบไปแล้ว 730 โรงเรียนทั่วไทย เเก่นักเรียน 160,000 คน

 

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

เรียบเรียง : ทีมข่าว มหานครข่าว news-town.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *