งานประกวดภาพถ่าย Spirit

ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ วันที่ 15 ธ.ค.60 นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้เกียรติเข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิด งานประกวดภาพถ่าย Spirit ที่จัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยภาพกีฬาเหล่านี้จะถูกนำไปติดไว้ที่ทางเข้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้เห็นความสำคัญของกีฬามากขึ้น

จากนั้นท่านประธานในพิธีได้เยี่ยมชม ร้านแกรนด์สปอร์ต สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ อีกด้วย

 

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

เรียบเรียง : ทีมข่าวกีฬา มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *