ป่อเต็กตึ๊ง ให้ไม่สิ้นสุด

วันที่ 15 ธ.ค.60 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็ก)และ มูลนิธิสามัคคีสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์(ไต่ฮงกง) จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร (จำนวน1,000ชุด)คิดเป็นมูลค่า500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ใน อ.เมือง อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์

โดยมี คุณกีนำ เศรษฐพัฒนชัย ประธานมูลนิธิสามัคคีฯ(ไต่ฮงกง) คุณประเสริฐ ชัยชนะศิริวิทยา ประธานฯ(จิบเต็กเซี่ยงตึ๊ง)จ.สุรินทร์ พร้อม คณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้./ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยกรรมการฯ/ผู้บริหารฯ/พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

ที่มา : ภาพ-ข่าว/เปิ้ล กู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

เรียบเรียง : ทีมข่าว มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *