มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดจะให้ครบ 77 จังหวัดในอนาคตอันใกล้นี้ทั่วประเทศ สร้างหมู่บ้านช่อสะอาดให้เป็นสีขาวปราศจากการทุจริต ซึ่งขณะนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้จัดตั้งหมู่บ้านช่อสะอาดไปแล้วรวม 36 จังหวัด ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ” เราได้สร้างปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ในชนบทห่างใกล ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกลียดการทุจริต การทุจริตคือพวกเผาบ้านเผาเมืองอย่างแท้จริง และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ” ศจ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิฯกล่าว และได้กล่าวอีกว่า กิจกรรมของมูลนิธิฯ มีหลายอย่าง เช่น
– ขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งมีความเป็นมาและกำลังเป็นไปได้ผลดีมาก การติดตามประเมินผลโครงการที่หมู่บ้านขอมา การอบรมเยาวชน การอบรมลูกเสือช่อสะอาด การบรรพชาสามเณร การเปิดช่องทางสื่อสารการต่อต้านการทุจริตผ่านแอพฯ การคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานที่ควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริต ศจ วิชา กล่าวด้วยความมุ่งมั่นเพื่อหวังจะทำให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *