มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในวาระที่คุณนิพนธ์ เที่ยงธรรม หรือ นามปากกา #เฟื่องนคร , #จุฬามณี , #ชอนตะวัน ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

นอกจากฝีมือและความสามารถที่สั่งสมมายาวนานของท่านในการใช้ศาสตร์แห่ง #การสื่อสาร ผ่านการเล่าเรื่องในผลงานนวนิยาย งานเขียนมากมายที่ได้สอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบของชาวนครสวรรค์ในงานเขียน จนได้รับเลือกให้ถ่ายทอดผ่านละครโทรทัศน์ชื่อดัง อาทิ ชิงชัง สุดแค้นแสนรัก และ กรงกรรม ว่าที่ #มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ #นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นี้จึงเหมาะสมที่สุดกับคุณนิพนธ์ เที่ยงธรรม ที่สุดค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *