โครงการวัดสีขาว

ปลัดอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการวัดสีขาว คณะสงฆ์อำเภอสองพี่น้อง

“ปลัดฯแมน” สมโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี บรรยายความรู้พิเศษแก่ คณะสงฆ์อำเภอสองพี่น้อง ภาค 14 ตามโครงการวัดสีขาว ในการประชุมพระนวกะ ประจำปี 2561


เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.สองพี่น้อง ร่วมกับ อส.ร้อย อส.อ.สองพี่น้อง ที่ 8 พร้อมด้วยชุด ชรบ.อ.สองพี่น้อง ออกปฏิบัติการบรรยายความรู้พิเศษ ขั้นตอนการดำเนินโครงการวัดสีขาว ในงานประชุมพระนวกะ ประจำปี 2561 ณ วัดบางซอ ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้แก่ คณะสงฆ์ภาค 14 จำนวน 150 รูป รวม 61 วัด เขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561


นายสมโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี(ศอ.ปส.จ.สพ.) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ วัดสีขาว ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยให้ประสานกับ เจ้าคณะอำเภอ และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งสามเณรในวัด จำนวน 447 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 144 แห่ง รวมจำนวน 591 แห่ง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแห่งในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มัวหมอง และเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส และศรัทธา ตลอดจนส่งผลให้ทุกคนเกิดความรักสามัคคี และร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง โดยจะมีการตรวจค้นได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน และแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่ามีการซื้อขาย และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่วัดต่างๆ และดำเนินการตรวจค้นภายในกุฎีพระภิกษุ และสามเณรตามเป้าหมาย หากปรากฏว่าพบยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุ และสามเณร จะถูกนำไปลาสิกขาบทกับเจ้าอาวาส และนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

//

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง

 

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*