เที่ยวงานวัดสามบัณฑิต

ที่วัดสามบัณฑิต วันเสาร์ที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 มีการสวดธรรมนิยาม ถวายอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพ ก่อนบรรจุอัฏฐิในเจดีย์ โดย พระสมณศักดิ์ 12 รูป

จากนั้นทางคณะกรรมการของวัดสามบัณฑิต จัดมีงานมหรสพ สมโภชน์ มีลิเก รำวงตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมเพื่อหารายได้ นำไปบูรณะบำรุงปรับสิ่งสาธารณะภายในวัด โดยของขวัญที่เป็นสิ่งของนี้ เป็นสิ่งของ ที่ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา คณะลูกศิษย์ทั้งสิ้น
หมายเหตุ ในขณะนี้มีคณะลูกศิษย์ หลายท่านได้ช่วยบอกบุญ เพื่อขอรับบริจาคของขวัญและหากมีท่านใดที่มีจ้ตศรัทธา เมื่อทราบข่าวงานบุญ สามารถติดต่อเพื่อกับคณะนั้น หรือติดต่อบริจาคโดยตรงกับ คณะกรรมวัดสามบัณฑิต

 

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*