ครบุรี ต้นแบบชุมชนต้านทุจริต

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ส.ค. 61 ที่โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญกรรมแห่งประเทศไทย นายสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมนักข่าวอาชากรรมแห่งประเทศไทย  และอนุกรรมการด้านการข่าวกรองและความมั่นคงเพื่อต่อต้านการทุจริต ปปช. ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดอบรมนักเรียน ในโครงการ “ชุมชนบ้านใหม่ร่วมใจต้านทุจริต” โดยมีนักเรียนมัธยม  อบต กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน  อ.ครบุรี กว่า 400 คน เข้าร่วมในโครงการ มีนางรุ่งทิวา ประสาน ผอ.โรงเรียน นายณัฐพงษ์ ศรีภูมิพฤกษ์ ปลัดอำเภอครบุรี นายจรัญ กลางประดิษฐ์ ปลัดอำเภอครบุรี นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.บ้านใหม่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.ครบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

นายสุทิน  บัวตูม กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นประชาชนคนในชุมชนและเยาวชน มีจิตสำนึก ร่วมกันป้องกันการทุจริต  ไม่อดทนต่อการทุจริตอีกต่อไป และให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต การทุจริตที่เป็นมะเร็งร้ายในสังคมรวมทั้งนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติ และชวนชาวบ้านใหม่ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีวิทยากรมืออาชีพอีกหลายท่านจากบริษัทอินโนเวท พ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด ร่วมดำเนินการ อันจะเป็นชุมชนต้นแบบ ในการจัดอบรมต่อต้านการทุจริต

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*