วัดไชยวัฒนาราม

สมศิริ นันทศิลป์ ยังคงมีเกล็ดความรู้จริงมาฝากชาวไทย
**หญิงไทย ในต่างแดน**
วัดไชยวัฒนาราม ชื่อเดิม “วัดชัยวัฒนาราม “ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวก (พนมเปญ) จึงเปลี่ยนเปน วัดไชยวัฒนาราม เพราะไชย มาจากคำว่า “ไชโย” เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปราสาททอง และชัยชนะที่ได้มา

สิ่งที่น่าสนใจ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปรางค์ทรงจัตุรมุขยื่นออกมาทั้ง 4ด้าน ที่สำคัญ
เป็น เมืองมรกโลก นะคะ

//

ที่มา : นงนุช สอนสติ(แมวเหมียว เขี้ยวเพชร)
มหานครข่าว

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*