สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ

ปราจีนบุรี อบจ.จัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 7 ส.ค. 2561  นายวิบูลย์ หัตถจิตโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใยร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 12 ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 


จะเห็นได้ว่าค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระองค์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมทุกกิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้น้อมนำไปปฏิบัติ กระขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมทั้งแรงกายแรงใจซึ่งทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญ เป็นการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงความจงรักภักดีของชาวปราจีนบุรี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานได้มีนักเขียนไร้แขนขา

นายเอกชัย วรรณแก้วมาวาดพระบรมฉายาลักษณ์ ร. 9 ด้วยการใช้คางวาด ใช้เวลา 1 นาที ให้แขกผู้มีเกียรติได้ชมอีกด้วย สร้างความประทับใจกันอย่างทราบซึ่งใจ…

//

ที่มา : ภาพ/ข่าว/ทองสุข  สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

 

About news-town 1442 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*