เด็กอาชีวจบมาตลาดแรงงานรอรับ

อาชีวสอนเด็กนักเรียนตามต้องการตลาดแรงงานเพื่อให้เรียนจบมามีงานทำลดปัญหาครอบครัว

เร็วๆนี้นายนพดล สุวรรณสุนทร ผอ.วิทยาลัยการชีพสองพี่น้อง และ ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี กับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) MK Restaurant เพื่อการมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียน

โดยจัดในรูปแบบการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ทำให้ นักเรียนได้พัฒนาตนเองมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียน พึ่งพาตนเองลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง จบแล้วมีอาชีพมีงานทำทันที ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี นั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคีประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อให้การเรียนการสอนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

//

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง

 

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*