ลดปัญหาโรคอ้วน รร.บ้านหนองโพธิ์

นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแนวการออกกำลังกาย “โชป้า – ชายด์ป้า” ให้แก่นักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน เพื่อลดปัญหาโรคอ้วน และส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามแนว โชป้า-ชายด์ป้า

การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีข้อมูลด้านสุขภาพ 2.เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬา มีความรู้กฎ กติกา มารยาท และทักษะในการเล่นกีฬา 3.เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ไม่มั่วสุมยาเสพติด4.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ กิจกรรมประกอบด้วย ท่าเก้าอี้ขยี้พุง จิงโจ้ Fun For Fit โดยได้เชิญวิทยากร คุณสำรวย คุ้มวงษ์ นักวิชาการสาฑารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

//

ที่มา :  ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง ภาพ-ข่าวโรงเรียนนักข่าวป้ายแดง รุ่น 2 รายงาน

//เรียยเรียง มหานครข่าว

About news-town 1469 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*