ถูกต้อง สบายใจ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สั่งการให้นายตรวจค้าของเก่า ออกตรวจสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
โดย กง.สปป.1 ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ เขตบางแค และเขตตลิ่งชัน จำนวน 11 แห่ง เป็นร้านค้าของเก่า ประเภทรถยนต์มือสอง โดยทั้งหมด
– มีใบอนุญาตค้าของเก่าถูกต้องเป็นปัจจุบัน และติดตั้งในที่ทำการค้าของตน อันที่เห็นได้แจ้ง
– มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการสำคัญแห่งการค้าไว้ทุกรายการ
อีกทั้งได้กำชับให้ทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และหากพบว่าทรัพย์ทีมีผู้มาเสนอหรือโอนให้เป็นทรัพย์ที่มาได้โดยทุจริตให้รีบแจ้งตำรวจหรือนายตรวจทันที
ประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า (รวมทั้งกรณีต่ออายุใบอนุญาต ) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กร มการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2356-9598 และ 0-2356-9553

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *