ขจัดภัยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 8 พ.ย.61 นาย วิศิษฏ์อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  

โดย หมอประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องนาง วัชรีณ์ นิ่มอนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ นายปองพล ศรีสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวโพธิ์ พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ และหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตำบลหัวโพธิ์ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมพลังสร้างสุขภาพป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหะ ทุกชุมชนและครัวเรือน กำจัดลูกน้ำยุงลายและร่วมเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างพร้อมเพียงกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. นักเรียน ประชาชนและโรงเรียนบ้านประทุนทอง

//

ที่มา ภาพ-ข่าว/ทีมข่าว//ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *