ค่าย IPM ปลื้มเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

ฮอน-ฐากร เจี่ยเพิ่มพูล ผู้จัดไฟแรง
**มหานคร ออนบันเทิง**
ฮฮน ฐากร ผู้จัดละคร
ค่าย IPM พร้อมคณะกัลยาณมิตร
จิตอาสา เป็นปลื้มที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิตร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ฮอน ฐากร เจี่ยเพิ่มพูล พร้อมคณะกัลยามิตรจิตอาสา
ศกลศิลป์ หิรัญวรรณพงษ์
วัทญญู มุ่งหมาย
ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค
ปฏีรวิทย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิตร
พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างสูง

ปลื้มปิติแทนกัลยาณมิตรจิตอาสา ผู้มีจิตใจใสสะอาดทุกท่าน
และท่านที่มีวันเกิดในเดือนนี้หลายท่านด้วยกันเลยทีเดียวครับ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้กัลยาณมิตรและครอบครัว
มีแต่ความสุข ร่ำรวยทั้งเงินทองและความดี มึดวงตาเห็นธรรม เจอแต่กัลยณมิตรที่ดี บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

งานอันเป็นมงคลเช่นนี้ต้องขอขอบคุณพระคุณที่ดีดีของกะผมทั้ง2ท่าน
พี่หมู ศกลศิลป์ หิรัญวรรณพงษ์
พี่แมน วัทัญญู มุ่งหมาย

//

ที่มา : นงนุช สอนสติ(แมวเหมียว เขี้ยวเพชร)
มหานครข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *