ร่วมงานวันเด็ก ปี 62

นายสมคิด แซ่เฮ้ง สังกัด ช่อง 9 MCOT HD นักข่าวจิตอาสาของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ยังคงรักษาคุณค่าแห่งรางวัลนักข่าวจิตอาสา ด้วยการจัดหาสิ่งของไปจัด
งานวันเด็กปี 62

โดยนายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และผู้ใหญ่ใจดี นำสิ่งของร่วมกิจกรรมด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *