ชมรมคนด้ามขวาน และเพื่อนปทุมทำดี

“ชมรมคนด้ามขวาน และเพื่อนปทุม”นำทีมโดยท่าน”วสันต์ ธนโชติกิตติพงษ์ ร่วมกันเลี้ยงอาหารคาวหวานแจกของใช้ประจำวันที่จำเป็นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี “

 

มีศิลปินจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกัน “อ๊อด ซีอุย”ดมดอกมะดัน /น้ำผึ้ง จุฬัมภา /เมรี พัชมนต์/ไก่จ๋า สายัณห์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลลำลึกถึงพ่อหลวงร9
/5/ธ.ค./61
………
“จุฬัมภา สอนสติ”มหานครข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *