ตม.ให้บริการเชิงรุก

ตม.จว.นครศรีธรรมราช สนองนโยบาย ผบช.สตม. ออกให้บริการเชิงรุกนอกสถานที่
สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว หลังจากประสบวาตภัยพายุ“ปาบึก”


พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช ด าเนินการตามนโยบาย ผบช.สตม.จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเชิงรุกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกสถานที่ ซึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอขนอมและประสบเหตุวาตภัยพายุปาบึก ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค.62 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการขออยู่ต่อให้คนต่างด้าวที่พักตามโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอขนอม ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.62 ดังนี้
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 เจ้าหน้าที่ได้ออกให้บริการ ณ โรงแรม อาวา รีสอร์ทแอนด์สปา, ขนอมฮิลล์ รีสอร์ท, ขนอมโกลเด้น บีช และแฮปปี้รีสอร์ท ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมจำนวน 59 ราย มาใช้บริการขออยู่ต่อระยะสั้น 3 ราย ส่วนที่เหลือไม่ประสงค์จะขออยู่ต่อ เนื่องจากเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรก่อนการอนุญาตสิ้นสุด และได้ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบถึงนโยบายของ ผบช.สตม. ที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสในการบริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เผยแพร่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก อีกทั้งยกระดับการบริการ มุ่งเรียกความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย และมั่นใจว่าจะกลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยอีกครั้ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *