ผู้ใหญ่ใจดี

รองฯ นายกเล็ก เมืองสองพี่น้อง ขอบคุณผู้สนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 12 มกราคม 2562
กองช่าง กองประปา และกองวิชาการและแผนงาน โดยนายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นายสมชาย เลขาลาวัณย์ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง และกองประปา นางจิตตราภรณ์ วิมลวัฒนา รักษาราชการผู้อำนวยการกอง วิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนของขวัญและของรางวัล ให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่

   

 

นายกวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
คุณสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
คุณเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
คุณสุริศรา มิตรสันติสุข ปั๊ม ปตท.ทะเลบก
บริษัท สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บุญครองพรวิวัฒน์ จำกัด
บริษัท นำทิพย์ จำกัด
โรงพิมพ์นำสวัสดิ์
ร้านกิจเจริญ
ร้านบางลี่โฆษณา
ร้านทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง

ทุกๆ ท่านได้ให้การสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน อีกเช่นเดิมในกิจกรรมต่อไป

//

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *