อ่างทอง วันเด็กสนุกสนาน

อ่างทอง วันเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์เทศบาลเมืองส่งเสริมการแสดงออกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน


วันนี้ 12 ม.ค. 62 บริเวณบริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กกันอย่างคึกคักสนุกสนาน โดยมีเด็ก ๆ มาแสดงโชว์ความสามารถ พร้อมเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน รับของรางวัลกันไปอย่างจุใจ


ด้าน นางสาวอรวรรณ กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

//

ที่มา : ภาพ-ข่าว อภิวัฒน์ กุลคำ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *