แรงงานประมง ตามมาตรฐานสากล

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปลงนามอนุสัญญาC188ที่กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ แสดงเจตนารมณ์ไทยคุ้มครองแรงงานในภาคการประมง ต่อผู้อำนวยการใหญ่ ILO เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองการทำงานบนเรือประมงของแรงงานไทยและต่างด้าวตามมาตรฐานสากล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *