คณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จากนั้น ประธานศาลฎีกาและคณะ ได้เดินทางไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *