ประกันอุบัติเหตุทนายความ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาทนายความกับผู้แทนนายยูจีน ฟง จูน เซียง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกสภาทนายความ จากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกทนายความ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาทนายความได้รับทราบรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *