ดูงานเวียงวัง

ดร.ปรีชา อรัญวารี นำนักศึกษา ป.ตรี – ป.โท เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ สปป.ลาว – เวียงวัง

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2562มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ได้จัดสัมมนาทัศนศึกษา
ของ นักศึกษา ป.ตรี คณะรัฐศาสตร์และ ป.โท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ สปป.ลาว – เวียงวัง

ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทัศนศึกษา. ในครั้งนี้. ต่างได้ รับประสบการณ์ อันมีคุณค่า.
และ มีความสุขกับเพื่อนร่วม
ทัศนศึกษา. ในครั้งนี้…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *