บริจาคโลงศพ

ช่วงบ่าย ของวันที่ 15 มี.ค ที่หน่วยกู้ภัยสมาคมกกไทร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
“เฮียเซี้ยง” ประธานกู้ภัยกกไทร พร้อมด้วย นาง ดวงหทัย สักทอง กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกู้ภัยกกไทร ได้มอบหมาย ให้ นายบรรดิษฐ์ ผ่องแผ้ว กู้ภัย 1


นำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยกกไทร และ “ทีมใจถึงใจประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” นำโลงศพ จำนวน 25 ใบไปมอบให้ทางชมรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำจังหวัดเลยที่ทางหน่วยกู้ภัยสมาคมกกไทรเพชรบูรณ์ได้รับการร้องขอโลงศพจากทางชมรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำจังหวัดเลย เนื่องจาก ในพื้นที่มีประชาชนมาขอหีบศพบริจาค จากทางชมรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำจังหวัดเลยจำนวนมาก เพราะในพื้นที่มีผู้ยากไร้ คนแก่คนจนในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ โลงศพ ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ

จากนั้นทางหน่วยกู้ภัยสมาคมกกไทรเพชรบูรณ์
จึงได้จัดการนำโลงศพไปมอบให้ ทางทางชมรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำจังหวัดเลยเพื่อประโยชน์แด่ศพไร้ญาติ,ยากไร้ ในพื้นที่ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *