รด.จิตอาสา

ปราจีนบุรี กกต.จัดอบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง สส.แก่ รด.จิตอาสา!!

วันนี้15 มีค.62 ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง สส.แก่ รด.จิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารจาก ศฝ.นศท.มทบ.12 ปราจีนบุรีจำนวน 20นายเข้ารับ
การอบรม ตามที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีค.62 ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา และกิจกรรม รด.จิตอาสา ปฎิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.62 ผู้เข้ารับการอบ
รมจะรับรู้ระเบียบในการเลือกตั้งเบื้องต้น

นายป้องการ สุดนุช กตต.ประจำจังหวัดกล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการเลือกตั้งฯ รด.จิตอาสาจะเป็นกำลังสำคัญในการคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่
จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเวลาดังกล่าวเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นคอยดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในครั้งนี้ในนามกกต.จังหวัดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะได้มี สส.ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร…

//

ที่มา : ภาพ/ข่าว:ทองสุข  สิงห์พิมพ์/รายงาน…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *