การเมืองเพื่อคนพังงา

พังงา-มิติใหม่… “การเมืองเพื่อคนพังงา” ชาวพังงาเปิดเวทีสาธารณะเชิญผู้สมัคร สส.รับฟังปัญหาภาคเอกชนพร้อมแสดงวิสัยทัศน์

 
เมื่อเย็นวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าถ้ำรถลอด ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา สมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพังงา (กกร.)และภาคประชาสังคม เปิดเวทีสาธารณะ “การเมืองเพื่อคนพังงา”

โดยเชิญผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเข้าร่วมรับฟังปัญหาและสิ่งที่ชาวจังหวัดพังงาต้องการ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาในมิติต่างๆผ่านการนำเสนอของตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยมีผู้สมัคร สส.จำนวน 10 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 31 คนเข้าร่วม ซึ่งทั้งหมดได้ขึ้นเวทีแนะนำตัวพร้อมนำเสนอนโยบายของพรรค และแสดงวิสัยทัศน์หลังรับฟังการนำเสนอ และมีผู้ตัดสินฟุตบอลของกรมพละศึกษามาเป็นคนควบคุมเวลา คอยเป่านกหวีดเตือนหมดเวลา ในช่วงท้ายเหลือผู้สมัคร สส. อีก 3 คนจะแสดงวิสัยทัศน์ ได้มีฝนตกลงมาทำให้ทั้งผู้สมัคร สส.และผู้ฟังต้องย้ายเข้าไปทำกิจกรรมต่อภายในถ้ำจนจบ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและบรรยากาศเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
นายอโนทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจังหวัดพังงา เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวพังงาจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสได้นําเสนอความต้องการที่แท้จริงและข้อเสนอให้ผู้สมัคร สส.ได้รับฟังก่อน หลังจากนั้นจึงให้ผู้สมัคร สส.ของแต่ละพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ประชาชนนําเสนอพร้อมทั้งแนวนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเสนอนั้นๆว่ามีความเห็นในนามของพรรคการเมืองของตนเองอย่างไรบ้างรวมถึงความเป็นไปได้ทีจะนําความต้องการและข้อเสนอของประชาชนชาวพังงาไปกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ของพรรคตนเอง และเน้นหนักไปในเรื่องของการมีส่วนร่วมกันผลักดันความต้องการที่แท้จริงและข้อเสนอของชาวพังงา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ภายหลังการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าพรรคที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน

//

ที่มา : อโนทัย งานดี/พังงา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *