บางบ่อเอาจริง เมืองจุลินทรีย์อีเอ็ม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมบวร(บ้านวัดโรงเรียน)ที่วัดบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แจกน้ำอีเอ็มขยาย 400 ขวดฟรี

มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และนายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *