ศูนย์เรียนรู้วัดบางเพรียง

ศูนย์เรียนรู้วัดบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกิดได้โดยการนำของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูรผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย

 

ได้ส่งวิทยากรอาจารย์วิทยาญาณจินดากับนางวรรณีมณีสุริยาประธานอาสากาชาดรุ่น1/2557พร้อมทีมงานนายวิจิตรไกรกับนางสุรางค์ไกรมาที่ศูนย์เรียนรู้วัดบางเพรียงน้ำยาจุลินทรีย์ขยายและน้ำยาอเนกประสงค์สอนโครงการบวรโมเดลบ้านวัดโรงเรียนพร้อมกับชุมชนต่างๆๆได้ทำและใช้จริง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *