อสม.ชวนเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 1

ชมรม อสม.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรม อสม.ชวนเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคุณนายพัชรี มะรุมดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่งครั้งที่ 1 ณ วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและจัดหารายได้เพื่อจัดทำศูนย์กายอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ของคนสองพี่น้อง

//
ที่มา : ทีมข่าวมหานครข่าว รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *