วันผู้สูงอายุ นาดี

ปราจีนบุรี วันผู้สูงอายุนายอำเภอนาดี นำรดน้ำขอพร!!

วันนี้ 14 เม.ย.62 ที่หน้าว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายนพดล  งามเหลือ นายอำเภอนาดี นำส่วนราชการและอปท.รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

เนื่องในวันผู้สูงอายุ 14 เม.ย. 62 นำผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมารดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์….

//

ที่มา : ภาพ/ข่าว:ทองสุข  สิงห์พิมพ์/รายงาน…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *