สงกรานต์ บ้านโนนสะอาด

ปราจีนบุรี วันสงกรานต์ทอดผ้าสรงน้ำพระรดน้ำผู้ผู้สูงอายุ!!

วันนี้ 13 เม.ย.62 ที่วัดโนนสะอาด ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้นำหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ร่วมกับคณะกรรมการวัดได้นำชาวบ้านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดโนนสะอาด และสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

บ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความรักสามัคคีในหมู่บ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสรงน้ำพระขอพรผู้สูงอายุในวันนี้ ทางวัดได้โปรยทานให้แก่บรรดาญาติโยมที่มาทำบุญด้วยเงินสดฉบับละ20-50-100หลายพันบาทอีกด้วยซึ่งเป็นการให้ทานแก่
ญาติโยม…

//

ที่มา : ภาพ/ข่าว:ทองสุข  สิงห์พิมพ์/รายงาน…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *